Helsinki 2050 -karttakyselyn tulokset

In English

Tällä työkalulla voit tarkastella yleiskaavan karttakyselyn aineistoa. Käytössäsi on noin 4 700 kaupunkilaisen vastaukset ja 33 000 karttamerkintää. Kysely oli avoinna 4.11.–9.12.2013 ja sen toteutti Mapita Oy. Kyselyllä koottiin kaupunkilaisten näkemyksiä Helsingin uuden yleiskaavan valmisteluun. Lue lisää: www.yleiskaava.fi.